Loading
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
Фізична особа-приватний підприємець СПД ФО Ткаченко Віталій Анатолійович, надалі за текстом – ВИКОНАВЕЦЬ, який діє на підставі державної реєстрації, пропонує укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг з бронювання та продажу квитків на культурно-видовищні заходи і супутніх послуг через веб-сайт https://flymark.com.ua (надалі – ДОГОВІР).
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
ДОГОВІР є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом ДОГОВОРУ між сторонами за ДОГОВОРОМ та засвідчує факт його укладання.
Визначення, які використовуються в цьому ДОГОВОРІ:

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – ДОГОВІР, що набрав чинності з моменту опубліковання за електронною адресою https://flymark.com.ua, якщо інше не вказано в тексті ДОГОВОРУ.

Акцепт – це повне та беззастережне прийняття ЗАМОВНИКОМ умов ОФЕРТИ шляхом внесення плати за Послуги та надходження даної плати на рахунок ВИКОНАВЦЯ та/чи ОРГАНІЗАТОРА Заходу.

ВИКОНАВЕЦЬ – суб'єкт господарської діяльності, який може діяти від власного імені, і від імені та в інтересах Організатора Заходу на підставі укладеного з ним договору з метою сприяння просування Послуг на Заходи.

ЗАМОВНИК – фізична особа, яка досягла 18-дітнього віку та повно і беззастережно прийняла умови ДОГОВОРУ та одержала та використовує Послуги з бронювання/анулювання та придбання/повернення Квитків відповідно до умов ДОГОВОРУ.

СТОРОНИ – сукупне найменування ВИКОНАВЦЯ та ЗАМОВНИКА.

ОРГАНІЗАТОР Заходу – особа, яка здійснює організацію, підготовку та проведення Заходу, що взаємодіє з ВИКОНАВЦЕМ на підставі договору.

Захід – культурно-видовищний захід (фестиваль, турнір, змагання а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливе тільки після пред'явлення спеціального документа – Електронного Квитка та/або Квитка в точці контролю Заходу.

Послуга – надана ВИКОНАВЦЕМ технічна можливість ЗАМОВНИКУ з самстійного ним оформлення/аналювання Броні, оформлення/ повернення Квитка, оформлення супутніх Послуг через Інтернет-Сервіс-Сайт та інші консультаційно-інформаційні послуги.

Замовлення – Бронь на один або кілька Квитків або один або кілька Квитків, або на два чи быльше Мысць за столиками на один Захід, сформованих ЗАМОВНИКОМ та об'єднаних в Системі єдиним ідентифікуючим елементом (штрихом/кодом/номером тощо).

Квиток – документ/електронний документ встановленого зразка, що засвідчує право ЗАМОВНИКА на відвідування (прохід та перегляд, прослуховування тощо) Заходу та містить інформацію про: найменування Заходу; найменування, дату, час, місце проведення, вартість Послуги Заходу; вартість Сервісного збору; також, в разі необхідності, Місця за столиком; іншу додаткову інформацію правового або технічного характеру, які узгоджені з ОРГАНІЗАТОРОМ Заходу та, в обов’язковому порядку, як додаток до Квитка, чи самостійний паперовий/платиковий браслет певного кольору з наявністю чи відсутністю розміщеної на ньому інформації про Захід, іншої інформації, зазначеної ОРГАНІЗАТОРОМ Заходу і виданий ЗАМОВНИКУ та/чи іншій особі, якій ЗАМОВНИК придбав Квиток.

Електронний квиток – електронний документ, сформований з використанням Системи ВИКОНАВЦЯ за результатами успішного оформлення та оплати Броні/Квитка Заходу та розміщений на електронному носії ЗАМОВНИКА, що засвідчує право ЗАМОВНИКА на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) даного Заходу, та містить/може містити штрих-код, унікальний номер Замовлення (Квитка та/чи Броні), прізвище та ім'я ЗАМОВНИКА квитка/послуги, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, вартість Послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру.

Бронь – сформоване власноруч ЗАМОВНИКОМ Замовлення даного виду Послуги, що встановлює період часу з моменту оформлення даного Замовлення до моменту вчинення оплати такого Замовлення відповідно до ДОГОВОРУ в Системі для конкретного Заходу окремо, протягом якого Квиток/Квитки, Місця за столиком включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім ЗАМОВНИКА цього Замовлення протягом всього Періоду дії Броні та знаходиться в режимі очікування оплати ЗАМОВНИКОМ.

Ануляція – скасування Броні на Квиток/Квитки за Замовленням з автоматичним переведенням його/їх у вільний продаж у Системі. Замовлення, не оплачене в Період дії броні, анулюється автоматично по закінченні Періоду дії броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).

Сервісний збір – кошти, що додатково до ціни Послуги/Послуг стягуються з ЗАМОВНИКА ВИКОНАВЦЕМ як плату за Послугу/Послуги при наданні Броні та/чи продажу Квитків на Заходи, нерозривно пов'язані з процедурою продажу квитків за допомогою Системи.

Система – автоматизована інформаційна система-програмний комплекс, що розміщена на сайті https://flymark.com.ua, призначена для бронювання/продажу Квитків, що задовольняє вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Послугами, а також забезпечує повне формування та збереження ідентифікацйних ознак кожної Послуги.

Інтернет-Сервіс-сайт - програмне забезпечення ВИКОНАВЦЯ, що розміщено в мережі Інтернет за адресою https://flymark.com.ua

Документ на повернення– розрахунковий електронний документ, який одержує ЗАМОВНИК та ОРГАНІЗАТОР Заходу за результатами успішного повернення коштів ЗАМОВНИКУ за невикористану ним Послугу через Інтернет-Сервіс-Сайт з вини ВИКОНАВЦЯ та/чи ОРГАНІЗАТОРА Заходу.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За ДОГОВОРОМ ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується за Завданням ЗАМОВНИКА надати Послугу, а ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити ВИКОНАВЦЕВІ зазначену Послугу відповідно до умов ДОГОВОРУ.
3.2. Предметом ДОГОВОРУ є надання ПОКУПЦЕВІ Послуг на Заходи виключно в порядку і на умовах, передбачених ДОГОВОРОМ і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов ОФЕРТИ ЗАМОВНИКОМ (Акцепту ОФЕРТИ). Частковий Акцепт, а також Акцепт на будь-яких інших умовах не допускається.
3.3. Послуга вважається такою, що надана ВИКОНАВЦЕМ та отримана ЗАМОВНИКОМ в повному обсязі з моменту відправки технічними засобами Інтернет-Сервіс-сайту на мобільний телефон та/чи електронну поштову скриньку ЗАМОВНИКА Електронну Бронь чи Електронний Квиток або Документ на про повернення коштів на картковий рахунок Замовника.
3.4. Послуга вважається такою, що Анульована ВИКОНАВЦЕМ та прийнята Ануляція ЗАМОВНИКОМ в повному обсязі з моменту відправки технічними засобами Інтернет-Сервіс-сайту на мобільний телефон та/чи електронну поштову скриньку ЗАМОВНИКА Електронний Документ про повернення коштів на картковий рахунок ЗАМОВНИКА.
3.5. Якщо ЗАМОВНИК не приймає в повному обсязі умови ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ, подальше оформлення Послуги блокується програмними засобами Інтернет-Сервіс-Сайту.
3.6.Доступність Послуг регламентується ОРГАНІЗАТОРОМ Заходу або ВИКОНАВЦЕМ за погодженням с ОРГАНІЗАТОРОМ Заходу і не залежить від можливості використання в місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду та/або можливості отримання Квитка безпосередньо в точці контролю в місці проведення Заходу перед початком Заходу згідно з умовами ДОГОВОРУ.
3.7.Беззастережно погоджуючись з умовами ДОГОВОРУ, ЗАМОВНИК підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також те, що уважно ознайомився з усіма пунктами ДОГОВОРУ та інформацією, оприлюдненою на Інтернет-Сервіс-Сайті, та усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього в результаті укладення ДОГОВОРУ.
3.8. Відповідно до положень Закону України « Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. та ДОГОВОРУ, ЗАМОВНИК визнає і погоджується з наданням ВИКОНАВЦЕВІ своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених ЗАМОВНИКОМ, які отримані ВИКОНАВЦЕМ в процесі оформлення Замовлення, а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса електронної пошти. Обробка персональних даних ЗАМОВНИКА здійснюється відповідно до законодавства України. ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЕВІ право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням ЗАМОВНИКУ Послуг, обумовлених ПУБЛІЧНОЮ ОФКРТОЮ, в тому числі у цілях отримання ЗАМОВНИКОМ рекламних повідомлень про захід, квитки на які реалізуються ВИКОНАВЦЕМ. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних ЗАМОВНИКА здійснюється у зв'язку з виконанням ДОГОВОРУ, укладеного на умовах ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ, згода ЗАМОВНИКА на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих ЗАМОВНИКОМ ВИКОНАВЦНВІ персональних даних за ДОГОВОРОМ – безстроково. ЗАМОВНИК гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ним і третіми особами при оформленні Послуг ЗАМОВНИКОМ, і всі ці особи ознайомлені з ПУЬЛІЧНОЮ ОФЕРТОЮ та повно і беззастережно її прийняли..
АКЦЕПТ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

4.1.Прийняття ЗАМОВНИКОМ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ здійснюється шляхом послідовного вчинення ЗАМОВНИКОМ дій, зазначених у п. 4.3 ДОГОВОРУ (Акцепт ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ). Вчинення Акцепту ЗАМОВНИКОМ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ проводиться добровільно і рівносильно укладенню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).
4.2.До здійснення Акцепту ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ЗАМОВНИК повинен бути впевнений, що всі умови ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ йому зрозумілі і він приймає їх беззастережно і в повному обсязі.
4.3. Акцепт ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ЗАМОВНИКОМ здійснюється так само у разі придбання Квитка за допомогою мережі Інтернет, по телефону, шляхом вчинення наступних дій: вибір Заходу, категорії Послуги/Послуг, оформлення Замовлення, оплата Замовлення в повному обсязі.
4.4. Після здійснення всіх дій, ЗАМОВНИК, в залежності від обраного способу придбання Послуги: Електронної Броні або Електронного квитка чи Місць за столиком, проводить оплату Замовлення у відповідності з обраним ЗАМОВНИКОМ способом придбання із відповідним такому способу придбання способом оплати в терміни, передбачені ДОГОВОРОМ та правилами оплати для конкретного Заходу.
4.5. Після вчинення оплати Замовлення ЗАМОВНИК здійснює запис Електронної Броні, Електронного квитка, Місця за столиком в пам'ять технічного пристрою (компютер, планшет, мобільний телефон тощо), що належить ЗАМОВНИКОВІ, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) вповноваженою особою чи системою контролю доступу в місці проведення Заходу.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ

5.1.Сервісний збір ВИКОНАВЦЯ за оформлення Послуги встановлюється ВИКОНАВЦЕМ і становить 7 (сім) відсотків від суми Замовлення ЗАМОВНИКА та стягується невідкладно при здійсненні оплати Замовлення ЗАМОВНИКОМ.
5.2.ЗАМОВНИК сплачує вартість обраної/обраних Послуги/Послуг, а також Сервісний збір ВИКОНАВЦЯ шляхом їх 100% оплати будь-яким із способів, запропонованих ВИКОНАВЦЕМ, інформація про які знаходиться на Інтернет-Сервіс-Сайті, за допомогою засобів платежу, доступ до яких забезпечено на Інтернет-Сервіс-Сайті, відповідно до ДОГОВОРУ та правил платіжних систем.
5.3. Послуг та/чи Сервісний збір ВИКОНАВЦЯ вважаються сплаченими, якщо платіжною системою надана ВИКОНАВЦЮ інформація щодо списання коштів з рахунку ЗАМОВНИКА на користь ВИКОНАВЦЯ і вони надійшли на рахунок ВИКОНАВЦЯ та/чи ОРГАНІЗАТОРА Заходу в залежновсті від виду Послуги.
5.4.Сервісний збір ВИКОНАВЦЯ за надані Послуги поверненню не підлягає, за винятком випадків, що сталися з вини ВИКОНАВЦЯ та/чи ОРГАНІЗАТОРА Заходу.
5.5.Повернення грошових коштів ЗАМОВНИКУ за невикористані Послуги, що були оформлені за допомогою Інтернет-Сервіс-Сайту, можливе лише в порядку і на умовах та відбувається згідно з ДОГОВОРОМ і правилами платіжних систем.
5.6.Надані Місця за столиком за Замовленням ЗАМОВНИКА можуть бути переоформлені ОРГАНІЗАТОРОМ Заходу чи ВИКОЕАВЦЕМ на інші Місця за іншим столиком в разі наявності таких вільних Місць безпосередньо до початку самого Заходу з повідомленням про таке відповідно ВИКОНАВЦЯ чи ОРГАНІЗАТОРА Заходу.
5.7.У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти, ЗАМОВНИК зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я ЗАМОВНИКА. Одночасно з цим ВИКОНАВЕЦЬ має право вимагати надання йому ЗАМОВНИКОМ оригіналів документів, що засвідчують особу ЗАМОВНИКА. Платіж не приймається, а Замовлення анулюється за умови порушення ЗАМОВНИКОМ умов платежу, встановлених ДОГОВОРОМ, платіжною системою чи законодавством України.
ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Грошові кошти, що надійшли ВИКОНАВЦЮ в якості оплати Квитка/Електронного квитка, підлягають поверненню ЗАМОВНИКУ тільки у разі відміни/заміни/переносу Заходу та при отриманні ВИКОНАВЦЕМ відповідного офіційного листа ОРГАНІЗАТОРА Заходу, в якому зазначаються умови (термін, час, місце) і порядок повернення квитків.З інформацією про порядок, строки, час і місце повернення квитків можна ознайомитися на Інтернет-сайті Агента. У разі, якщо повернення коштів ЗАМОВНИКАМ від скасованого, заміненого або перенесеного Заходу за Квитки, придбані у Агента, здійснюється ОРГАНІЗАТОРОМ Заходу згідно з офіційним листом ОРГАНІЗАТОРА Заходу, ЗАМОВНИК не має права пред'являти претензії до ВИКОНАВЦЯ. Від заміненого або перенесеного Заходу, якщо ЗАМОВНИК не згоден на заміну/перенесення, йому повертаються кошти в день Заходу ОРГАНІЗАТОРОМ Заходу, згідно з офіційним листом ОРГАНІЗАТОРА Заходу, якщо інше не вказано в офіційному листі Організатора. ЗАМОВНИК не має права пред'являти претензії до ВИКОНАВЦЯ.
6.2.Повернення грошових коштів відповідно до умов ДОГОВОРУ за придбані ЗАМОВНИКОМ Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані через Інтернет-Сервіс-Сайт ВИКОНАВЦЯ, якщо дане місце повернення вказано в офіційному листі Організатора Заходу згідно з пунктом 6.1. цієї Оферти.
6.3.Грошові кошти повертаються ЗАМОВНИКУ тільки при обов'язковому фактичному поверненні ЗАМОВНИКОМ непогашеного (невикористаного) придбаного Квитка/Електронного Квитка.
6.4.Повернення грошових коштів відповідно до умов ДОГОВОРУ за придбані ЗАМОВНИКОМ Квитки завжди проводиться без врахування розміру сплаченого Сервісного збору ВИКОНАВЦЯ.
6.5.ВИКОНАВЕЦЬ не здійснює повернення грошових коштів за використані третіми особами квитки без погодження з ВИКОНАВЦЕМ чи ОРГАНІЗАТОРОМ Заходу.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
7.1. ЗАМОВНИК має право:
7.1.1.Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціни на Бронь та Квитки на Заходи, розміри Сервісного збору та ціни Додаткових послуг на інших Заходах, та, керуючись отриманою інформацією, вільно приймати рішення про придбання Послуг у ВИКОНАВЦЯ.
7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Послуг, наявних видів Квитків та іншої інформації щодо Заходів, якою володіє ВИКОНАВЕЦЬ в рамках своїх повноважень, з використанням Інтернету та/або іншими способами, зазначеними на Інтернет-Сервіс-Сайті.
7.1.3. Самостійно обирати спосіб оплати Послуги із запропонованих ВИКОНАВЦЕМ на Інтернет-Сервіс-Сайті. При цьому ЗАМОВНИК зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.
7.1.4.Вимагати від ВИКОНАВЦЯ надання Послуг у відповідності до умов ДОГОВОРУ;
7.1.5.Відвідати Захід відповідно до придбаних Послуг самостійно, чи у супроводі осіб, для яких він придбав Квитки/Електронні квитки/Місця за столиком в разі повного і беззастережного дотримання всіх умов ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ та після оплати Замовлення.
7.1.6. Надсилати відгуки про роботу ВИКОНАВЦЯ на його адресу.
7.1.7.Розірвати ПУБЛІЧНУ ОФЕРТУ в будь-який час без попереднього повідомлення ВИКОНАВЦЯ у разі порушення останнім умов ОФЕРТИ.
7.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:
7.2.1.Детально ознайомитися з умовами ДОГОВОРУ та беззастережно прийняти і дотримуватися їх в повному обсязі при здійсненні придбання Послуг за ДОГОВОРОМ.
7.2.2.При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну та повну інформацію про себе. ЗАМОВНИК самостійно несе всю відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він купує Квиток/Місця за столиком.
7.2.3. Оплатити у повному обсязі надану йому Послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені ДОГОВОРОМ.
7.2.4.Виплатити ВИКОНАВЦЕВІ розумну плату, що включає відшкодування всіх понесених витрат в повному обсязі, у разі неможливості виконати ДОГОВІР, що виникла не з вини ВИКОНАВЦЯ.
7.2.5.Виплатити ВИКОНАВЦЕВІ плату в повному обсязі, якщо неможливість виконати ДОГОВІР виникла з вини ЗАМОВНИКА.
7.2.6.Не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення, які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-яку шкоду Агенту, Організатору та іншим Покупцям.
7.2.7.У разі виникнення будь-яких проблем/незручностей/перешкод з відвідування та/або перебування на Заході, ЗАМОВНИК зобов'язаний негайно, але не пізніше 12 (дванадцяти) годин з моменту початку Заходу звернутися до ВИКОНАВЦЯ за вказаними на Інернет-Сервіс-Сайті ВИКОНАВЦЯ засобами зв'язку, із зазначенням та описом проблем/незручностей, які виникли та сприянням у їх вирішенні.

7.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право:
7.3.1. Вимагати від ЗАМОВНИКА дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, викладеними в ДОГОВОР та на Інтернет-Сервіс-Сайті.
7.3.2. У разі відмови ЗАМОВНИКА прийняти умови ДОГОВОРУ, відмовити ЗАМОВНИКУ в наданні йому Послуг.
7.3.3. Здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення Інтернет-Сервіс-Сайту та припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування Інтернет-Сервіс-Сайту, за виявлення істотних несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту.
7.3.4.Встановлювати та змінювати вартість своїх Послуг в односторонньому порядку та в будь-який час.
7.3.5.Включати в вартість Замовлення та стягувати з ЗАМОВНИКА вартість Сервісного збору та вартість Додаткових послуг.
7.3.6.Відмовити у наданні Послуг у зв'язку з неналежним виконанням ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань відповідно до даного Договору.
7.3.7. Додавати до вартості Замовлення Послуг додаткову плату за Додаткові послуги. Розмір вартості Додаткових послуг визначається ВИКОНАВЦЕМ самостійно та може бути змінено в будь-який час.
7.3.8.Вносити зміни/доповнення в ДОГОВІР, викладати йогов новій редакції, але в будь-якому випадку такі зміни/доповнення публікуються невдкладно і знаходяться в загальному доступі на Інтернет-Сервіс-Сайті ВИКОНАВЦЯ як ПУБЛІЧНА ОФЕРТА.
7.3.9.Розірвати ПУБЛІЧНУ ОФЕРТУ в будь-який час з повідомленням ЗАМОВНИКА у разі порушення останнім умов ОФЕРТИ.
7.4. Агент зобов'язаний:
7.4.1.надавати ЗАМОВНИКУ необхідну інформацію, визначену ОРГАНІЗАТОРОМ Заходу, про конкретний Захід в повному обсязі.
7.4.2.надати ЗАМОВНИКУ інструкції для оформлення/оплати/отримання Послуг. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку ВИКОНАВЕЦЬ публікує на Інтернет-Сервіс-Сайті.
7.4.3.Не використовувати персональні дані ЗАМОВНИКА для розсилки матеріалів, що не мають відношення до Послуг, які надаються ВИКОНАВЦЕМ.
7.4.4.Не передавати персональні дані третім особам та не використовувати їх з іншою метою, що не відпоавдає суті ДОГОВОРУ.
7.4.5.Надавати Послуги, передбачені умовами ДОГОВОРУ;
7.4.6.Забезпечувати можливість замовлення та оплати Послуг за допомогою передбачених на Інтернет-Сервіс-Сайті засобів платежу;
7.4.7.Надавати консультації з питань користування Інтернет-Сервіс-Сайтом та оформлення Послуг.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов ДОГОВОРУ.
8.2.За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за ДОГОВОРОМ винна СТОРОНА відповідає за шкоду, завдану іншій СТОРОНІ та відшкодовує спричинені цим збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством та ДОГОВОРОМ.
8.3.СТОРОНА, що порушила майнові права або законні інтереси іншої СТОРОНИ, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.
8.4.Відповідальність за втрату, передачу чи розголошення інформації з документа (Електронної Броні, Електронного Квитка тощо) на Послуги, що надійшов на технічний засіб ЗАМОВНИКА, несе ЗАМОВНИК.
8.5.ВИКОНАВЕЦЬ не несе жодної відповідальності за неотримання послуг ЗАМОВНИКОМ при наступних умовах:
- перенесення дати, заміну або скасування Заходу,
- невідповідний заявленому стан підготовки та проведення Заходу.
- відмова ЗАМОВНИКА від участі у Заході без повернення Квитка чи вартості Квитка ОРГАНІЗАТОРОМ Заходу;
- недостовірність вказаних ЗАМОВНИКОМ даних при оформленні Послуг на Інтернет-Сервіс-сайті (Прізвище та ім’я Замовника, дата Заходу та ін.);
- неотримання ЗАМОВНИКОМ Електронної Броні та/чи Електронного Квитка, документа на анулювання Броні чи повернення Квитка у зв'язку з проблемами у роботі технічних засобів та каналів зв'язку ЗАМОВНИКА, мереж Інтернета/провайдера У такому випадку ЗАМОВНИКУ необхідно звернутися протягом 1 години з моменту оплати Послуги до служби підтримки ВИКОНАВЦЯ за контактами, що вказані на головній сторінці Інтернет-Сервіс-Сайту.
- за не належне функціонування чи не функціонування каналів зв'язку, за допомогою яких ЗАМОВНИК здійснює з'єднання з ВИКОНАВЦЕМ.
- інших умов, не пов’язаних з оформленням/поверненням Квитка та супутніх послуг на Інтернет-Сервіс-сайті.
ВИКОНАВЕЦЬ не є зобов'язаною особою, в тому числі СТОРОНОЮ за угодою, укладеною безпосередньо між ОРГАНІЗАТОРОМ Заходу та ЗАМОВНИКОМ у зв'язку з придбанням останнім Броні на Квиток, Квитка на Захід, Місць за столиком.
8.6.Відповідальність ВИКОНАВЦЯ в процесі надання Послуг ЗАМОВНИКУ обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між ОРГАНІЗАТОРОМ заходу та ЗАМОВНИКОМ з метою реалізації останньому Послуг, що надаються йому безпосередньо ВИКОНАВЦЕМ.
8.7.ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за невідповідність наданих ОРГАНІЗАТОРОМ Заходу Послуг, що відповідають очікуванням ЗАМОВНИКА та/або його суб'єктивній оцінці. Поради та рекомендації, надані ЗАМОВНИКУ ВИКОНАВЦЕМ, не можуть розглядатися як надання його будь-яких гарантій.
8.8.ЗАМОВНИК бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями в разі допущення помилок та неточностей в наданні ним своїх даних. ЗАМОВНИК несе повну відповідальність за дані, що повідомляються ВИКОНАВЦЮ. ЗАМОВНИК визнає, що не має жодних претензій до ВИКОНАВЦЯ за некоректно оформлене ним самостійно Замовленняз власної вини чи необачності.
8.9.При реєстрації на Інтернет-Сервіс-Сайті ЗАМОВНИК несе відповідальність за не збереження конфіденційності власних логіну і/чи паролю. Всі дії з використанням логіну і/чи паролю ЗАМОВНИКА вважаються здійсненими Замовником особисто.
8.10.ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, отримані ЗАМОВНИКОМ в результаті помилкового розуміння та/або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання та використання Послуг.
8.11.ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за дії ОРГАНІЗАТОРА Заходу та/або третіх осіб з продажу Послуг, що діють від свого імені або від імені ОРГАНІЗАТОРА Заходу, так само як і за організацію й проведення Заходу.
8.12.Збитки, завдані ЗАМОВНИКУ невиконанням або неналежним виконанням ДОГОВОРУ, підлягають відшкодуванню ВИКОНАВЦЕМ, у разі наявності його вини, у повному обсязі. ВИКОНАВЕЦЬ, який порушив ДОГОВІР, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено ДОГОВОРОМ або законом.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ДОПОВНЕНЬ У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1.Внесення змін і/чи доповнень у ДОГОВІР, викладення ДОГОВОРУ у новій редакції здійснюється ВИКОНАВЦЕМ в будь-який момент, якщо інше не встановлено законом.
10.2.Внесення змін і/чи доповнень у ДОГОВІР, викладення ДОГОВОРУ у новій редакції оформлюється новою редакцією тексту та розіщується на Інтернет-Сервіс-Сайті.
10.3.Здійснення Замовлення Послуг ЗАМОВНИКОМ у ВИКОНАВЦЯ після внесення змін і/чи доповнень у ДОГОВІР, викладення ДОГОВОРУ у новій редакції означає Акцепт ОФЕРТИ з урахуванням таких внесених змін і/чи доповнень, такої нової редакції ДОГОВОРУ.
10.4.ДОГОВІР може бути достроково розірвано за ініціативи однієї із СТОРІН шляхом односторонньої відмови від ДОГОВОРУ в порядку, встановленому законом чи ДОГОВОРОМ.
СРОК ДІЇ ОФЕРТИ
13.1. ДОГОВІР набуває чинності з моменту його розміщення на Інтернет-Сервіс-Сайті ВИКОНАВЦЯ і діє безстроково.
СПД ФО Ткаченко Віталій Анатолійович
+380504312332
info@flymark.dance